Page rank

Wat is Google PageRank en verbeter je die?

Google PageRank, wat is dat en hoe verbeter je die? En wat is het effect daarvan op, bijvoorbeeld, de vindbaarheid van je website? Belangrijke vragen, waar veel onduidelijkheid over bestaat. Niet in de laatste plaats als het gevolg van een paar belangrijke PageRank misverstanden, die we aan het eind van het artikel uit de weg ruimen.

  

Wat is Google PageRank?

PageRank, wat is dat? Het is een numerieke waarde die Google geeft aan een webpagina. Voor de berekening daarvan kijkt de zoekmachine naar externe links die naar een pagina verwijzen. Op die manier bepaalt Google de ‘waarde’ van een pagina. PageRank is hiermee een belangrijke factor binnen het algoritme om de zoekresultaten te rangschikken.

Google gebruikt tal van factoren om de waarde van webpagina’s te bepalen en aan de hand daarvan de zoekresultaten te rangschikken. Eén van de factoren is het online linkprofiel. Een link vanuit dit artikel naar een andere website ziet Google als een waardevolle verwijzing. Immers, als we in dit artikel linken naar een andere website doen we dat waarschijnlijk, omdat daar waardevolle informatie voor de lezer te vinden is.

Google ‘telt’ het aantal links vanaf andere websites naar een specifieke pagina. Stel dat 4 andere websites een link plaatsen naar dit artikel, dan telt Google die op als bijdrage aan de waarde van dit blogartikel. Bovendien kijkt de zoekmachine kritisch naar de waarde per link, door goed te kijken waar die vandaan komt. Een link vanaf startpagina.nl is op die manier minder waardevol dan een link vanaf een online autoriteit voor online marketing, zoals FrankWatching. Zodra zij naar dit artikel linken geldt dat voor Google als een zeer waardevolle link, waarmee de PageRank oploopt.

Let op: er bestaat niet zoiets als ‘PageRank doorgeven’. FrankWatching heeft van zichzelf een hoge PageRank. Als zij naar dit artikel linken krijgen wij niet een deel van die PageRank. Google waardeert de link op basis van de waarde van FrankWatching, maar creëert een eigen PageRank voor onze pagina.

Google hanteert een specifieke formule en een numerieke waarde voor de PageRank. Die formule is bekend:

PR(A) = (1-d) + d(PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn)/C(Tn))

Dat ziet er op het oog lastig uit, al zit het relatief eenvoudig in elkaar. In de formule hebben de volgende elementen een rol:

  • A: de webpagina waarvan de PageRank wordt berekend, bijvoorbeeld die van dit artikel
  • d: de dempingsfactor, als een getal tussen 0 en 1, maar standaard 0,85
  • T1 … Tn: de webpagina’s die linken naar pagina A, dus naar dit artikel
  • C: het aantal uitgaande links op de webpagina

In het verleden deelde Google de PageRank via de eigen toonbar. Tenminste, er werd een numerieke waarde zichtbaar tussen de 0 en 10. Daaruit viel af te leiden dat de waarde waarschijnlijk logaritmisch oploopt. Daardoor was het veel lastiger om van een 5 naar een 6 te gaan, dan van een 3 naar een 4. Websites met de hoogste waarden werden op die manier veel hoger gewaardeerd dan andere websites, waardoor ze met veel zoektermen goed vindbaar zijn.

page rank   

PageRank verbeteren: de mogelijkheden

Wil je de PageRank van een pagina of de complete website verbeteren? Daar bestaan een aantal mogelijkheden voor:

  • Artikelen schrijven die links opleveren De beste manier om de PageRank te verbeteren, door middel van waardevolle content. Zodra anderen die content waarderen en een link vanaf hun website plaatsen verbetert de PageRank. Dat kan een flinke verbetering of een kleine verbetering zijn, afhankelijk van de online autoriteit van de website die de link plaatst. Een link van FrankWatching is op die manier meer waard dan die van een klein blog van een zelfstandige, die zelf weinig andere links naar de eigen website heeft verzameld.
  • Links ruilen met branche-genoten Links ruilen kan interessant zijn, vooral met andere websites uit de branche. Op die manier verbetert het linkprofiel, aan de hand waarvan de PageRank zal verbeteren. Houd er rekening mee dat die van hen ook verbetert dankzij de link die jij aanbiedt, waardoor jullie er als branche op vooruit gaan, maar de individuele effecten beperkt blijven.
  • Links plaatsen bij startpagina’s en rubrieken Dit is de minst interessante methode, omdat de verbetering in PageRank door links van startpagina’s en rubrieken minimaal zal zijn. De eenvoud om een link te plaatsen vertaalt zich in de beperkte toegevoegde waarde.

Let op: Google is tegenwoordig zeer kritisch op het kopen van links. Zodra de link een betaald karakter heeft probeert Google dat te herkennen. De PageRank zal niet verbeteren en kan zelfs afnemen, om website-eigenaren te ontmoedigen links te kopen en het systeem te slim af te zijn.

 

Belangrijke PageRank misverstanden

Tenslotte is er sprake van een aantal PageRank misverstanden. Over wat het wel en niet is bijvoorbeeld. Het is niet het totale algoritme dat Google gebruikt, maar slechts een onderdeel daarvan. Google houdt in de gaten hoe het externe linkprofiel eruit ziet, maar maakt daarnaast gebruik van nog veel meer andere factoren. Zoals de content op de website en de snelheid waarmee een pagina laadt.

Een ander misverstand is dat de PageRank niets zegt over de relevantie van een pagina. Google kijkt daarvoor naar de content en de context, en niet alleen naar het linkprofiel. Het is daarom belangrijk om waardevolle externe links te verzamelen en er daarnaast voor te zorgen dat de content op de website bijdraagt aan goede informatievoorziening voor bezoekers. Het is in dit artikel de inhoud die zorgt voor de relevantie, terwijl de externe links die we er mogelijk mee verzamelen bijdragen aan de PageRank van deze pagina.

Ga goed om met de PageRank en kijk kritisch naar waar dit wel en geen invloed op heeft. En houd er rekening mee dat het slechts gaat om een klein deel van het algoritme, waardoor ook andere factoren bijdragen aan een betere of een mindere vindbaarheid. Op die manier schat je de PageRank op waarde, om daar voor de eigen website of voor klanten op de juiste wijze mee om te gaan.